Vergoedingen

Direct hulp bij klachten 

Bij mij kan je direct terecht en je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Ik vind het belangrijk om op een vroeg moment in te grijpen. Op deze manier voorkom je dat problemen en klachten onnodig erger worden. Daarnaast vind ik het stellen van een diagnose (zoals bijvoorbeeld een depressie(ve stoornis), angststoornis of  paniekstoornis) niet helpend en eerder averechts werken. Ik ga liever in gesprek met jou en hoor jouw verhaal. Dit in plaats van het etiket, wat soms te snel op klachten wordt geplakt, voorop te stellen.

Vergoeding 

Voor individuele begeleiding bereken ik €90,- per sessie (van 55 minuten). Hiermee zit ik flink onder het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is gesteld (€85,- per half uur). Dit doe ik bewust om psychologische hulp betaalbaar en toegankelijk te houden. Voor deze behandelingen ben ik vrijgesteld van BTW. Voor afspraken met twee personen, bijvoorbeeld bij relatietherapie, is het tarief € 135,-.

Afspraak afzeggen
Tot 24 uur van tevoren kun je de afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Mocht er sprake zijn van overmacht dan kan je altijd in overleg treden met mij en dan kan ik kijken of er een oplossing voor te vinden is. Anders worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Zelf betalen of betaalt de zorgverzekering?

Vaak wordt er gedacht dat psychologische hulp altijd vergoed wordt vanuit de basis zorgverzekering. Dat is niet zo. Alleen psychische stoornissen (volgens de DSM 5 het psychologische handboek voor diagnostiek) komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Denk daarbij aan depressie, een angststoornis of een paniekstoornis. 

Voor veel problemen of klachten krijg je dus geen vergoeding. Bijvoorbeeld: 

  • Relatietherapie of -problemen;  
  • Slaapstoornissen;  
  • Preventie van depressieve, paniek en angst en problematisch alcoholgebruik; 
  • Aanpassingsstoornis (emotionele en psychische stress die ontstaat bij belangrijke veranderingen in het leven); 
  • Enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen; 
  • Burn-out of burn-outklachten; 
  • Klachten omtrent rouw- en verlies.

Nadelen vergoede zorg versus het zelf betalen

Als je kiest voor vergoede zorg dan wordt er altijd een diagnose gesteld. Dat betekent dat je een psychische stoornis zou hebben. Vanuit de meer traditionele denkwijze in de psychologie wordt er vervolgens een behandelplan opgesteld om met die diagnose ‘op te lossen’. Simpel gezegd: je heb een depressieve stoornis, dus het doel is om de depressieve klachten af te laten nemen. Naar mijn mening wordt dan voorbij gegaan aan de persoon. Ik wil jou centraal stellen en niet je klachten of diagnose. Het moeten stellen van een diagnose zie ik als een nadeel van vergoede zorg.

Als je in aanmerking wil komen voor vergoede zorg dan heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts. Hiervoor moet je langsgaan bij de huisarts om dit te regelen. Vervolgens maakt de huisarts een inschatting of er een vermoeden is van een stoornis. Als dat zo is, dan krijg je die verwijsbrief en wordt in de intake met de psycholoog onderzocht of er een diagnose gesteld kan worden. Betaal je zelf, dan heb je geen verwijzing nodig en meld je je direct aan bij de psycholoog die jij wilt.

Je betaalt bij zorg die wordt vergoed door de verzekering altijd je eigen risico. Je eigen risico is €385,- tenzij je die hebt verhoogd. Als een nieuw kalanderjaar begint, dan betaal je je eigen risico opnieuw. Bij kortdurende trajecten van een paar sessies kan het dus goedkoper zijn om het zelf te betalen. Vergoede zorg is duurder. Er komt meer administratie en andere kosten bij kijken. Omdat de verzekering het betaalt, voel jij dit niet zo in je portemonnee. Het betekent wel dat je je eigen risico al heel snel kwijt bent.

Er zijn op het momenten wachtlijsten voor vergoede zorg. Het kan dus langer duren om ergens aan de slag te kunnen. Kies je ervoor om zelf te betalen, dan kan je (over het algemeen genomen) sneller terecht.

Alternatieve vergoeding via werkgever 

Een mogelijk alternatief om het psychologisch traject vanuit de onvergoede zorg toch vergoed te krijgen is door je werkgever te vragen of zij ervoor open staan om het te bekostigen. Werkgevers zien steeds meer het belang in van het voorkomen van uitval op werk. Daardoor staan zij vaak open om hierin te investeren. Meestal is er budget voor en zij kunnen daarnaast profiteren van financiële voordelen. 

Even overleggen?

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande en dat je even wil overleggen. Het is best ingewikkeld om een goede afweging te maken. Voor vragen of het maken van een afspraak kun je mij vrijblijvend benaderen via 06 – 27 05 30 20, info@nielsnederveld.nl of via het contactformulier.