Vergoedingen

Direct hulp bij klachten 

Bij mij kan je direct terecht en je hebt geen verwijsbrief nodig. Indien je kiest voor onvergoede zorg. Je hoeft dan niet eerst naar de huisarts. Mocht je toch niet bij mij terecht kunnen, dan denk ik met jou mee waar je wel zo snel mogelijk aan de slag kan. Ik vind het van belang om vroegtijdig en, bij voorkeur, preventief in te grijpen op het moment dat je ergens tegen aanloopt en klachten begint te ontwikkelen. Op deze manier voorkom je dat problemen en klachten onnodig verder escaleren en verergeren. Daarnaast vind ik het stellen van een diagnose (zoals bijvoorbeeld een depressie(ve stoornis), angststoornis of  paniekstoornis) vaak niet helpend en eerder averechts werken. Ik ga liever in gesprek met jou en verneem jouw verhaal in plaats van het etiket, wat soms te snel op klachten wordt geplakt, voorop te stellen.

Vergoeding 

Voor individuele begeleiding bereken ik €85,- per sessie (van 55 minuten). Dit tarief is gebaseerd op de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor deze behandelingen ben ik vrijgesteld van BTW. Voor afspraken met twee personen, bijvoorbeeld bij relatietherapie, is het tarief € 135,- inclusief BTW.

Afspraak afzeggen
Tot 24 uur van tevoren kun je de afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Mocht er sprake zijn van overmacht dan kan je altijd in overleg treden met mij en dan kan ik kijken of er een oplossing voor te vinden is. Anders worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Samenwerking Caredate

Sinds juli 2019 ben ik de samenwerking aan gegaan met Caredate en word ik ook vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar Caredate (www.caredate.nl) en kan je op mijn profiel klikken voor meer informatie en om je aan te melden.

 Je kunt kiezen voor vergoede zorg of onvergoede zorg. Ter verduidelijking: je krijgt alleen een vergoeding vanuit je basisverzekering als er sprake is van een psychische stoornis zoals omschreven in de DSM 5 (het diagnostiek handboek voor de geestelijke gezondheidszorg). De verwijzing verloopt dan via de huisarts en je hebt een verwijsbrief nodig. Na een psychologisch onderzoek, krijg je dan een diagnose en er wordt er een behandelplan opgesteld.

Voor 2022: Caredate heeft van 1-1-2022 t/m 31-12-2022 geen contracten met zorgverzekeraars. Toch betaal je ook in 2022 geen eigen bijdrage als je bij mij in behandeling bent of gaat. Dat komt omdat Caredate (waar ik een samenwerking mee heb) het belangrijk vindt dat iedereen die psychische zorg nodig heeft, deze ook krijgt. Ongeacht of hij/zij daar de financiële middelen voor heeft. En daar sta ik volledig achter! Uiteraard zal je verzekeraar wel het eventueel nog openstaand wettelijke eigen risico met je verrekenen.

Een groot deel van psychische klachten wordt niet vergoed 

Alleen psychische stoornissen (volgens de DSM 5) komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor veel problemen of klachten krijg je dus geen vergoeding, bijvoorbeeld voor: 

  • Relatietherapie of -problemen;  
  • Slaapstoornissen;  
  • Preventie van depressieve, paniek en angst en problematisch alcoholgebruik; 
  • Aanpassingsstoornis (emotionele en psychische stress die ontstaat bij belangrijke veranderingen in het leven); 
  • Enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen; 
  • Burn-out of burn-outklachten; 
  • Klachten omtrent rouw- en verlies.

Alternatieve vergoeding via werkgever 

Een mogelijk alternatief om het psychologisch traject vanuit de onvergoede zorg toch vergoed te krijgen is door je werkgever te vragen of zij ervoor open staan om het te bekostigen. Werkgevers zien steeds meer het belang in van het voorkomen van uitval op werk. Daardoor staan zij vaak open om hierin te investeren. Meestal is er budget voor en zij kunnen daarnaast profiteren van financiële voordelen. 

Even overleggen?

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt naar aanleiding van het bovenstaande en dat je even wil overleggen. Voor vragen of het maken van een afspraak kun je mij vrijblijvend benaderen via 06 – 27 05 30 20, info@nielsnederveld.nl of via het contactformulier.